Blog

Szkolenie skoncentrowane na rozwiązaniach-metody pracy z grupą

Metody pracy z grupą szkoleniową

Metody podawcze i instruktażowe

Metody aktywizacyjne

Praca zorientowana
na uruchamianie procesu

Wykład, miniwykład, prelekcja ilustrowa- na slajdami

Dyskusja grupowa w grupie i podgrupach, miniseminaria

Przygotowanie szkolenia wspólnie z uczestnikami, w tym stawianie celów szkolenia oraz przygotowa- nie się z trenerem i prowadzenie szkolen ia przez samych uczących się

Demonstracja umie- jętności, standardu, obserwowanie mistrza

Ćwiczenia metaforyczne poka- zujące zachodzące zjawiska

Sesje dzielenia się wiedzą, sesje dobrych praktyk

Ćwiczenie standardu wykonania zadania, np. w miejscu pracy lub jako symulacja na szkoleniu

Gry symulacyjne i zajęcia typu outdoor, czyli rozbudowane for- my ćwiczeń metaforycznych

Moderowane prace zespołów roboczych, różne metody prowadzenia zebrań

Wypełnianie różne- go rodzaju testów sprawdzających poziom wiedzy

Złożone gry symulacyjne w sieci komputerowej

Wizyty studyjne u partnerów, klientów, a nawet u konkurencji

Korzystanie z lekcji e-learnigowych zawierających testy wyboru

Scenki, elementy pracy z dramą, ewentualnie z zamianą ról

Treningi interpersonalne

Uczenie się z doku- mentów
i materiałów

Ćwiczenie umiejętności
i własnego stylu poprzez pracę w parach lub trójkach
z obserwatorem

Sesje informacji zwrotnych

Zabawy relaksujące, przerywni- ki, zajęcia ruchowe

Prowadzenie projektów na zewnątrz firmy, np. o charakterze społecznym

Analiza case-studies (studiów przypadków)

Zadania pomiędzy sesjami i spotkaniami

Wykonywanie zadań
w podgrupach, ewentualnie z elementami rywalizacji lub późniejszej prezentacji

Before Action Review i After Action Review, czyli analiza pracy zespołu przed i po wykonaniu zadania lub projektu

Coaching i mentoring

D. Szczepan-Jakubowska, Szkoleniowiec w pakamerze, czyli narzędzia pracy szkoleniowca, [w:] Kompendium Nowoczesna Firma „Szkolenia w Polsce 2008”.

Jak stać się kreatywnym?

W jakim stopniu kreatywność to geny, a w jakim wychowanie i wpływ środowiska?

na to pytanie odpowiada Małgorzata Osowiecka – psycholożka, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz Warszawie. Zajmuje się naukowo psychologią twórczości.

Można mieć predyspozycje osobowościowe do bycia kreatywnym. Nie można jednak powiedzieć, że kreatywność jest przede wszystkim kształtowana genetycznie, jak na przykład temperament. Tu najwięcej „do powiedzenia” mają wychowanie (np. otwartość opiekunów na nowe pomysły dziecka), środowisko (np. przebywanie w otoczeniu osób kreatywnych, ciekawych świata, stymulujących do zadawania pytań), motywacja, czasami też przypadek. Warto wspomnieć o otwartości na doświadczenie, bo to jedyna cecha osobowości, która wiąże się z kreatywnością. Ekstrawersja, sumienność, ugodowość, neurotyczność – już nie. Otwartość na doświadczenie zachęca na przykład do poszukiwania nowych wyzwań i doznań, wyznacza większą tolerancję na różnorodność świata i innych ludzi.

Co ciekawe, z twórczością koreluje również psychotyczność, ale w rozumieniu cechy osobowości, a nie zaburzenia. Ludzie o cechach psychotycznych często generują niezwykłe skojarzenia, potrafią nieszablonowo myśleć, wychodzą poza schemat, są odporni na wpływ innych ludzi.

więcej przeczytacie tu: źródło: https://web.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/21252-kreatywnosc-czy-mozna-ja-wytrenowac

 

poniżej znajdziesz dwa krótkie ćwiczenia na bycie kreatywnym! ćwiczenia te są darmowe. śmiało korzystaj!

ćwiczenia na kreatywność – pdf

ćwiczenie: zamień pytania zamknięte na otwarte
  1. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TYM?

…………………………………………………………………………………………………..

  1. CZY POSIADAMY WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ INFORMACJI NA TEN TEMAT?

……………………………………………………………………………………………………

  1. CZY MOŻESZ ULEPSZYĆ TEN SPOSÓB POSTĘPOWANIA?

…………………………………………………………………………………………………..

  1. CZY POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

…………………………………………………………………………………………………..

  1. CZY MOGĘ ROZMAWIAĆ Z OSOBĄ DECYZYJNĄ?

…………………………………….……………………………………………………………

  1. CZY JEST PANI ZAINTERESOWANA WSPÓŁPRACĄ?

………………………………………………………………………………………………….

  1. CZY MOGŁABYM WYSŁAĆ OFERTĘ MAILOWO?

…………………………………………………………………………………………………

  1. CZY MOŻE MI PANI PODAĆ NUMER TELEFONU DO OSOBY DECYZYJNEJ?

………………………………………………………………………………………………….

  1. CZY MOGĘ ZADZWONIĆ W INNYM TERMINIE?

…………………………………………………………………………………………………..

„Mózg na zakupach” cz.2

Nasze zmysły. Co i jak na nie działa podczas zakupów? Na co reagujemy? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

WZROK – pierwsze z wymienionych bodźców – wizualne – są najsilniejsze. Wzrok pośredniczy w przekazywaniu aż 80% wszystkich informacji do umysłu. Na podstawie tych danych człowiek jest w stanie podjąć setki drobnych decyzji i orientuje się w swoim otoczeniu. Co ciekawe, odbiór bodźców wzrokowych dokonuje się nie na poziomie oczu, lecz na poziomie mózgu. Oczy wyłapują światło i poprawiają ostrość obrazu, lecz to mózg dokonuje interpretacji kolorów, kształtów, które się na ten obraz składają. Podstawowa czynność, jaką są zakupy, związana jest z postrzeganiem towarów poprzez ich barwy. Każdy kolor ma określoną symbolikę, skojarzenia oraz sposób oddziaływania na odbiorcę, które można wykorzystać w sklepie. Dzięki kolorom można wpłynąć na podświadomość konsumenta w celu wywołania w nich określonych zachowań.

Odpowiednio dobrany kolor może natychmiast stworzyć nastrój i przywołać ciekawe wspomnienia.

SŁUCH – Innymi bodźcami oddziałującymi na Klienta w miejscu sprzedaży są bodźce słuchowe. Muzyka w miejscu sprzedaży stała się powszechnym i obowiązującym elementem towarzyszącym przy zakupach. Wywołuje ona emocje, wzmacnia przekaz i wpływa perswazyjnie. Silnie oddziałuje nie tylko na subiektywnie odbierane emocje. Może wpłynąć także na poziom neuroprzekaźników, takich jak serotonina, noradrenalina czy dopamina. Ponadto, może oddziaływać na układ krążenia – na ciśnienie, tętno, wydzielanie potu, jak również na metabolizm, między innymi na poziom cukru we krwi. Badania wykazują, że muzyka ma znaczący wpływ na sprzedaż. Odpowiedni podkład muzyczny może spowodować zwiększenie sprzedaży nawet o 40%. Dzięki niej można nawiązać bardzo osobisty kontakt z nabywcą. Sam głos ludzki, oddzielony od widoku osoby, ma wyjątkową siłę perswazyjną. Z kolei tempo muzyki wpływa na szybkość poruszania się po sklepie. Wolne tempo muzyki zmniejsza prędkość poruszania się Klientów, a szybkie – zwiększa. Amerykański psycholog R.E. Milliman udowodnił, że radosna muzyka poprawia nastrój konsumentów. W sklepach, w których emitowano muzykę rockową, sprzedaż wzrosła o 8%, natomiast tam, gdzie grano spokojniejsze rytmy, wówczas wzrosła aż o 38%. Okazuje się, że pora dnia również ma znaczenie. W porannych godzinach lepiej stosować dynamiczne, żywe melodie aktywizujące do działania, zaś w południowych zaleca się spokojniejsze rytmy. Natomiast w porach popołudniowych, gdy jest największe natężenie Klientów, powinno się nadawać rytmiczne dźwięki sprzyjające szybszym zakupom i zwalnianiu miejsca dla kolejnych Klientów.

 

W kolejnej odsłonie artykułu opiszemy Zapach oraz Dotyk i smak. Serdecznie zapraszamy.

Milena Radomiak na podstawie: J. Woźniak, Neuromarketing 2.0, Helion, Gliwice 2012. J.Kall, promocja sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej, Businessman Press, Warszawa 1995. Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich

Mózg na zakupach – w pigułce cz.1

„Mózg na zakupach”.

Od lat ekonomiści różnych szkół teoretycznych poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ludzie, a dokładniej jednostki racjonalne – dokonują wyborów spośród ograniczonej puli dóbr. Porównanie normatywnych modeli ekonomicznych z faktycznymi zachowaniami ludzi mocno odbiegają od teoretycznego homo economicus.

Obecnie, wykorzystując nowoczesne metody obrazowania mózgu, można prognozować przyszłe decyzje ekonomiczne, w tym zakupowe, podejmowane przez konsumentów. Ludzki mózg jest emocjonalny i dobrze wykorzystują to merchandisierzy, trafiając do zmysłów odbiorcy. Większość bodźców trafia do mózgu za pośrednictwem wzroku, ale pozostałe zmysły również odgrywają istotną rolę w tym zakresie. Co sekundę zmysły odbierają około 11 milionów informacji. Świadomy umysł potrafi w najlepszym razie przetworzyć około 40 informacji na sekundę. Wszystkie pozostałe informacje podlegają analizie na poziomie podświadomym. Około 95% procesów myślowych człowieka ma charakter nieświadomy. Monitorując reakcje neuronalne konsumentów, można prognozować i zrozumieć, w jaki sposób podejmowane są decyzje zakupowe.

 

Pięć zmysłów.

Wydawać by się mogło, że konsumenci wiedzą, czego chcą, ale 95%  procesów myślowych odbywa się w nieświadomości. Wizerunek sklepu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na decyzje konsumentów. Miła atmosfera w sklepie tworzona nie tylko poprzez właściwą ekspozycję towarów na półkach, ale również dzięki efektownej aranżacji wystroju, wpływa pozytywnie na odczucia klientów. Atmosfera w sklepie jest świadomie budowana w celu wywołania określonych efektów. To zamierzone działania skierowane na nabywców, budzenie w nich uczuć, które spowodują prawdopodobieństwo zwiększenia zakupów. Wpływa ona również na zmysły odbiorcy: wzrokowe, słuchowe, węchowe, dotykowe i smakowe, za pośrednictwem których nabywca może podjąć określone decyzje. Badania marketingowe wykazują, że „aż 83% przekazów marketingowych skupionych. jest na dotarciu do konsumenta poprzez zmysł wzroku. a to oznacza, że na inne zmysły marketingowcy przeznaczają tylko 17% swoich aktywności. To niesamowite, zważywszy na fakt, że aż 75% naszych codziennych emocji jest wywołanych tym, co czujemy dzięki zmysłowi węchu. Pod wpływem pozytywnego dźwięku 65% z nas ma szansę na zmianę nastroju, twierdzi Martin Lindstrom w „Brand sense”.

Należałoby się zastanowić, jak zebrane informacje wykorzystać w kontakcie telefonicznym? Zadanie to, jest zdecydowanie trudniejsze niż nam się wydaje. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. W kolejnym artykule zamieścimy informacje dotyczące poszczególnych zmysłów oraz tego, co i jak na nie działa.

 

 „Psychologia zachowań konsumenckich” Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka

Szybki kontakt!
+
Wyślij!